Quines són les avaries que més se solen donar en els tallers?